Privacyverklaring

Mijn privacybeleid is eigenlijk heel simpel: ik ga zorgvuldig om met jouw gegevens
en verkoop deze niet door aan anderen.

Wettelijk gezien moet ik dit beter omschrijven. Hieronder vind je het volledig privacy
beleid van Erik Balster Internet Marketing.

Een samenvatting:

Deze website heeft een SSL-certificaat , te herkennen aan https:// voor de domeinnaam en in sommige browsers een groen slotje. Hierdoor worden verzonden gegevens via deze website beveiligd verstuurt.

Ik deel jouw gegevens niet met derden, behalve wanneer die noodzakelijk is voor mijn dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer ik de hosting voor je website bij mijn hostingspartners aanvraag Ik vraag alleen gegevens van je die ik nodig heb voor het verlenen van mijn diensten en het versturen van factureren.

Ik bewaar geen gegevens van je wanneer ik deze niet meer nodig hebt. Behalve wanneer dit verplicht wordt door de belastingswet.

Contactgegevens
Erik Balster Internet Marketing, gevestigd aan Roggestraat 15 8121XJ Olst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.balsterwebdesign.nl
Roggestraat 15
8121XJ Olst
+31633335523

Erik Balster is de Functionaris Gegevensbescherming van Erik Balster Internet Marketing, hij is te bereiken via erik@balsterwebdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Erik Balster Internet Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Erik Balster Internet Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Erik Balster Internet Marketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Je IP-adres wordt gevraagd om deze uit te sluiten in Google Analytics, waardoor jouw eigen bezoeken aan je website niet mee worden genomen in de analyse. Hierdoor wordt de data representatiever.

Persoonsgegevens bewaartermijn reden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Erik Balster Internet Marketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia 7 jaar
Wettelijk verplicht door de belastingswet
Adresgegevens 7 jaar
Wettelijk verplicht door de belastingswet
Contactgegevens 7 jaar
Wettelijk verplicht door de belastingswet
Ip-adres zolang nodig
Je ip-adres moet opgeslagen blijven in Google Analytics om jouw verkeer aan je eigen website uit te kunnen sluiten van rapportages

Delen van persoonsgegevens met derden

Erik Balster Internet Marketing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Erik Balster Internet Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw gegevens kunnen worden verstrekt aan Natuurlijk! Hosting & Security wanneer Erik Balster Internet Marketing opdracht van jou krijgt, om de hosting van je website te regelen. Jouw gegevens zijn nodig voor het opstellen van een factuur en jouw domeinnaam op jouw naam te zetten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Erik Balster Internet Marketing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Er worden uitsluitend analytische cookies geplaatst op deze website van Google Analytics. Erik Balster Internet Marketing heeft een verwerkingsoverkomst gesloten met Google Analytics. Daarnaast worden ip-adressen van bezoekers van deze website geanonimiseerd en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google of derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erik Balster Internet Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erik@balsterwebdesign.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erik Balster Internet Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De verzending van persoonsgegevens via deze website worden versleuteld verzonden middels een ssl-certificaat. Je persoonsgegevens die per mail zijn verzonden worden beveiligd door Natuurlijk! Hosting & Security, waarmee een verwerkingsovereenkomst is gesloten. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in boekhoudpakket SnelStart, waarmee tevens een verwerkingsovereenkomst is gesloten.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via erik@balsterwebdesign.nl.